• Nieuwsbrief

Beste ouders,


Volgende week mogen de scholen weer open. We zijn blij dat we alle kinderen weer kunnen verwelkomen. Na 7,5 week thuis zitten is het fijn om iedereen weer hier te hebben.

We verwachten alle kinderen weer. We willen wel benadrukken dat we nog niet terug naar normaal kunnen.

In deze brief zetten we uiteen hoe de komende periode er uitziet. Het is daarom een lang bericht geworden, waarin we alles op een rijtje hebben gezet. We beginnen bijna gewend te raken aan alle veranderingen en zijn veerkrachtig en buigzaam, dus ook dit gaan we met elkaar tot een goed einde brengen.

We vinden het bijzonder jammer dat we als IKC onze BSO niet mogen openen. Wij hebben alleen kinderen van ons IKC op onze BSO en hadden gehoopt dat we daarom wel een uitzondering zouden vormen. We hebben daarom bij verschillende instanties in Amsterdam de vraag ingediend of we toch niet open mogen. Helaas hebben we een negatief antwoord gekregen; de BSO mag alleen open voor noodopvang voor ouders met cruciale beroepen.

 

We willen jullie hieronder puntsgewijs meenemen in alle wijzigingen.

 

Bij klachten thuis blijven

We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als school en ouders. Als een kind klachten heeft die meer zijn dan een simpele snotneus, vragen we jullie je kind thuis te houden. Dat scheelt een stuk onzekerheid in de groep. Wij zijn ook alert en zullen bij klachten een kind naar huis sturen.

 

Breng- en haaltijden

We hanteren verschillende haal- en brengtijden om zoveel mogelijk te spreiden. We vragen alle ouders een mondkapje op te doen en zo snel mogelijk afscheid te nemen van uw kind en te vertrekken.
Daarnaast vragen we aan de leerlingen van groep 7 en 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te komen. De tijd van brengen is voor de kleuters een kwartier. Als je ziet dat het even druk is voor de steeg, vragen we je even op afstand te wachten voordat je afscheid neemt voor de steeg.
Ook hierbij geldt dat je daarna meteen vertrekt. De leerkrachten zullen zoveel mogelijk aan het begin van de steeg staan, zodat de kinderen zelfstandig naar het plein kunnen, doordat we met minder kleutergroepen op het plein zijn, wachten de leerkrachten aan het einde van de steeg.


Brengen

Groep 1&2 A en B 8.15 - 8.25 u Steeg Gibraltar
Groep 1&2 B,C en D 8.25 - 8.35 u Steeg Gibraltar
Groep 3&4 8.30– 8.40 u Voordeur
Groep 5&6 8.10 -8.20 u Steeg van Gent
Groep 7&8 8.15- 8.25 u Voordeur

 

Halen

Groep 1&2 14.45- 14.55 Verspreid in vakken voor de school
Groep 3&4 15.00 – 15.10 Verspreid in vakken voor de school
Groep 5&6 14.50– 15.00 Door de steeg, ouders blijven aan de overkant
Groep 7&8 14.50-15.00 Door de voordeur

We vragen bij het halen ook zoveel mogelijk afstand te bewaren, ook van de leerkracht. Mocht je een vraag hebben aan de leerkracht, stuur dan een mailtje, zodat de leerkracht contact kan opnemen via Teams.
Zodra je kind is opgehaald, verzoeken we je zo snel mogelijk weg te gaan. Ook vragen we je dringend om je aan de bovenstaande tijden te houden. Kom niet te vroeg en niet te laat! Zit een ander kind in een andere groep en moet je even wachten, wacht dan even aan de overkant van de straat. Zoveel mogelijk apart


We spelen in aparte groepen op het schoolplein, alleen de parallelgroepen spelen samen. Dit geldt ook tussen de middag.
In de bovenbouw wordt zo weinig mogelijk samengewerkt op de gangen. Voor de momenten dat dit wel gebeurt, hebben we een rooster gemaakt, zodat er maar 1 groep per keer op de gang werkt.

We zitten in de klas in groepjes en werken ook in dezelfde groepjes.
We kunnen het echter niet waarmaken dat er 1,5 meter ruimte tussen de groepen zit. Daar zijn de lokalen niet groot genoeg voor. Het ministerie geeft hierbij ook aan, dat dit niet hoeft, maar alleen kan als de ruimte dit toelaat.

De onderbouw werkt niet in vaste groepjes.


Gym

Gym gaat wel door, we geven 1 keer per week een blokuur gym. Dat heeft te maken met het feit dat we maar met een groep tegelijk in de kleedkamer zijn en we alles tussendoor schoonmaken. De dag wordt jullie via Parro meegedeeld.

Mondkapje

De leerkrachten van groep 7 en 8 dragen geen mondkapje, het wordt niet verplicht gesteld door het RIVM en het OMT. Na overleg met de leerkrachten hebben we ervoor gekozen dit niet te doen. Voor de leerlingen in groep 7 en 8 staat het vrij om een mondkapje op de gang op te zetten indien zij (of een ouder) dat graag wil. Dit wordt alleen geadviseerd indien zij geen afstand zouden kunnen houden van andere klassen.

Quarantaine en thuisonderwijs

Als één van de leerlingen positief op corona is getest blijft de hele klas thuis. Kinderen met een negatieve testuitslag mogen na 5 dagen weer naar school, kinderen die niet getest zijn moeten 10 dagen thuis blijven. De broertjes/zusjes van een positief geteste leerling (of een ander gezinslid) moeten eveneens 5 dagen thuis blijven. School zoekt bij een gemelde besmetting altijd contact met de GGD voor instructies. Ook als een leerkracht positief wordt getest, moet de groep of de groepen van deze leerkracht 5 dagen thuisblijven. Bij vakleraren (bv. gym) kan het betekenen dat meerdere groepen 5 dagen thuis moeten blijven. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Schooltuinen en muziekles

De schooltuinen voor groep 6 mogen wel doorgaan, dit kan omdat het buiten is.
De muzieklessen kunnen (voorlopig nog online) door gaan.

 

TSO

De TSO gaat ook gelukkig door. De leerkrachten eten met de kinderen en spelen onder leiding van vaste TSO-medewerkers in aparte groepen buiten. Groep 8 hoeft niet meer verplicht over te blijven, zij mogen weer naar huis, indien dit mag van ouders.

 

Extra schoonmaak

We maken vier keer per dag deurkrukken, toiletten, trapleuningen etc schoon.
Dit gebeurt om 10.15 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en ’s avonds.

Spullen terug

Aanstaande maandag moeten alle chromebooks mèt contract terug. Deze kun je in een stevige tas meegeven. De kinderen kunnen deze aan de leerkracht geven, wij halen ze op uit de groepen. Denken jullie er ook aan om alle boeken, schriften, leesboeken en andere spullen mee te geven? Anders kunnen de kinderen maandag niet aan het werk in de klas.

 

Traktaties

Trakteren mag, maar alleen in de eigen klas. Kinderen kunnen niet naar andere juffen of meesters toe. Willen jullie zoveel mogelijk voorverpakte traktaties meegeven?

 

MedezeggenschapsRaad

We hebben dit alles gisteren goed doorgesproken met de medezeggenschapsraad. Zij hebben advies gegeven en meegelezen met deze brief. Hieronder nog een woord vanuit de MR.
“Allereerst alle complimenten voor de leraren, de directie en niet te vergeten de ouders. Samen hebben we, sinds de scholen weer dicht moesten maar eigenlijk al vanaf het begin van de crisis, er voor kunnen zorgen dat de kinderen les hebben gekregen en – minstens zo belangrijk – het gevoel hebben kunnen geven dat ze op één school en in hun eigen klas zitten. Nu van de week de richtlijnen vanuit de overheid bekend zijn geworden, heeft de school deze in hoog tempo vertaald naar de Boomgaard. Voor de wettelijk verplichtingen en de noodzakelijke bepalingen kan grotendeels de draad weer opgepakt worden bij alles wat al geregeld was voor de periode eind vorig jaar toen de scholen open waren.
Daarnaast zijn de overige adviezen van RIVM en PO-raad zoveel mogelijk ingepast in de specifieke situatie op de Boomgaard. De school is er zo helemaal klaar voor om de leerlingen volgende week weer te ontvangen.
Tegelijk willen we ook graag nog het belang benadrukken dat ook ouders de door de overheid ingestelde maatregelen blijven volgen en mondkapjes dragen bij ophalen en brengen waar het nodig is, afstand houden van elkaar en kinderen thuis houden bij ziekteverschijnselen.
Alle maatregelen op school zijn in detail afgestemd met de MR en we hebben er vertrouwen in deze passen bij de richtlijnen, bij het schoolbeleid en ook de veiligheid, werkbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs zeker stellen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem uiteraard contact op met school of met de MR."

 

Laatste belangrijke informatie 

De studieweek van 1 t/m 5 maart komt te vervallen. We zijn lang dicht geweest en we willen nu prioriteit geven aan het persoonlijk contact en het leren op school. 

De studiedagen van 3 en 4 juni worden verplaatst naar 16, 17 en 18 juni.
We gaan dan 3 dagen dicht.

 

Het is een lange nieuwsbrief geworden. Fijn dat je tot hier alles hebt gelezen.

We willen jullie nogmaals bedanken voor de afgelopen weken van thuisonderwijs. We waarderen de samenwerking met ouders enorm. We hopen dat jullie de komende periode ook weer een beetje kunnen ontspannen.

 

Hartelijke groet, namens het hele team,

Danielle Maas