Beste ouders,

We zien ernaar uit om in het ‘nieuwe normaal’ met de kinderen aan de slag te gaan. Om te zien hoe ze gegroeid zijn, wat ze hebben geleerd, hoe het met ze gaat.
We starten vanaf dinsdag 12 mei met de helft van de groep tegelijkertijd, dat is de eerste paar weken ook wel fijn, om zo wat extra aandacht te geven en gesprekken te kunnen voeren. De huidige adviezen en richtlijnen van de regering lopen in principe tot 1 juni, daarna veranderen er mogelijk weer dingen.
We vinden het in eerste plaats fijn voor de kinderen en de leerkrachten dat we weer open gaan, maar ook zeker voor jullie, de ouders! Niet meer de hele week die twee rollen: vader/moeder en leerkracht. Weer even tijd voor jezelf. Namens alle collega’s willen wij jullie bedanken voor al jullie inzet en begrip.

Er gaat wel wat veranderen, daarom nemen we jullie stapsgewijs mee door dit in verschillende kopjes hieronder te benoemen, zodat u het makkelijk terug kunt vinden. Deze algemene informatie komt ook op de website te staan. Hierbij dus het vriendelijk doch dringende verzoek om onderstaande informatie goed te lezen, want we willen immers allemaal dat iedereen - ook de medewerkers van de school - gezond blijven.
Er is één  heel belangrijke regel: de school is voor kinderen en het IKC-team. Ouders komen de school NIET in!

 

11 mei dicht
We blijven 11 mei dicht, dit wordt de laatste thuiswerkdag. Deze dag ontvangt u ook nog een dagmail of parro-bericht van de leerkracht. We hebben de tijd nodig om de lokalen in te richten en ons verder voor te bereiden om goed onderwijs te geven. De studiedag van 2 juni komt te vervallen.
De BSO is na 14.30 uur open. Mocht u in het maandagschema vallen en u wilt gebruik maken van de BSO kunt u contact opnemen met Parvaneh.

 

Verdeling
Elke dag, behalve woensdag, zal de helft van een groep les krijgen. We hebben bij het verdelen van de kinderen rekening gehouden met broertjes en zusjes, zodat die op dezelfde dag naar school komen.
Het schoolbeleid is dat elke klas tot aan groep 8 één groep is en we vinden het ook vanuit pedagogisch belang goed dat de kinderen elkaar blijven zien. We vinden het óók belangrijk dat de kinderen niet tot aan de zomervakantie in dezelfde subgroep zitten, anders groeit de groep teveel uit elkaar. Zoals jullie in de bijlage zien hebben we de helft van de groepen al ingedeeld in tweeën. Dat betekent dat we bij een volgende indeling, twee andere helften bij elkaar voegen. Dit is ook afhankelijk van hoe het onderwijs er uit gaat zien na 1 juni, we brengen jullie op tijd op de hoogte.

 


Schooltijden
De schooltijden passen we in deze tijd iets aan. Deze duren van 8.30 tot 14.30 uur. Dit geldt voor beide locaties. De dag is een half uur korter, omdat de kinderen de hele dag op school blijven. Niemand gaat tussen de middag naar huis.
Op woensdag laten we de kinderen naar school komen die we op deze dag extra aandacht kunnen geven, u hoort van de leerkracht of uw kind op woensdag naar school mag komen. Dit is voor groep 3 t/m groep 8 van 8.30 tot 10.00 uur. De rest van de tijd hebben de leerkrachten nodig om het programma goed voor te bereiden.
De oudste kleuters gaan op woensdag een hele ochtend naar school. Zij gaan dus twee hele dagen en een woensdagochtend naar school.

Een week ziet er concreet zo uit:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 5a1

groep 5a2

Groep 3-8 wisselend +
oudste kleuters wel

Groep 5a1

Groep 5a2


Groep 5a1 is dus de helft van groep 5a en 5a2 is de andere helft. Dit geldt voor onze groepen: je hebt 1/2a1 en 1/2a2.

Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen op de dagen dat dit nodig is ook naar school komen. Daar moet opnieuw een aanvraag voor gedaan worden door deze ouders. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Julia Gerritse (j.gerritse@askoscholen.nl).

 


Thuis werken
De kinderen die op school zijn krijgen aan het eind van de middag instructies voor de dag erna. De kinderen nemen dus alle spullen (werkboeken, schriften enz) mee naar huis, doen het afgesproken werk op de volgende thuiswerkdag. De dag dat de kinderen weer naar school moeten, nemen ze alles weer mee naar school. Het is dus heel belangrijk dat de spullen compleet blijven en niet vergeten worden. Jullie krijgen een email van de leerkracht zodat jullie als ouders ook weten wat er thuis moet gebeuren. Er komen geen filmpjes meer, de instructie wordt in de klas gegeven. De chromebooks die al thuis zijn, kunnen thuis blijven tot in de week voor de zomervakantie.

 

TSO
Om het verkeer zoveel mogelijk te beperken blijven alle kinderen de hele dag op school. Dus we vragen jullie fruit en eten & drinken mee te geven.
De kinderen eten met de leerkracht in het lokaal en spelen dan onder leiding van onze pedagogisch medewerkers vanuit ons IKC een half uur buiten. We maken geen gebruik van overblijfouders, alleen van ons eigen team. We doen het buitenspelen op verschillende tijden, zodat er telkens maar 1 groep buiten is. We hebben een heel nieuw schema van buiten spelen, eten, etc gemaakt.
Omdat we nu van jullie vragen dat alle kinderen allemaal op school blijven eten, is dit geen eigen keuze meer. We zullen dan ook geen vergoeding vragen voor het overblijfuurtje.  Voor de mensen die al voor dit hele jaar betaald hebben, geldt dat dit volgend schooljaar verrekend wordt. Voor de kinderen uit groep 8 zullen we een regeling treffen.

 


Contactverkeer
Natuurlijk begrijpen we dat u als uw kind nog jong is, u uw kind komt brengen en halen. We vragen u alleen te komen, niet met beide (groot)ouders en, indien mogelijk, kinderen uit uw buurt mee te nemen of de kinderen zelf te laten gaan.
We vragen u dringend bij het brengen en halen niet te blijven praten met andere ouders, maar meteen door te lopen. Iets vragen aan de leerkracht kan nu niet, u kunt altijd een mail sturen, zodat de leerkracht u kan bellen.

Het brengen van de kinderen
De nieuwe regels zijn dat ouders niet de school in mogen, noch op het schoolplein mogen komen. Dat betekent een nieuw systeem. We vragen jullie om je hier echt aan te houden.
De kleuters en groep 4, 5 en 6 kunnen op school komen tussen 8.20 en 8.30 uur.

  • De kleuters worden bij het hek van de steeg ontvangen door een leerkracht en ze lopen zelf naar het plein. Daar staan de andere kleuterleerkrachten. Ze blijven eerst even buiten spelen tot alle kleuters er zijn.
  • Groep 4 komt door de hoofdingang naar binnen en gaat meteen links de grote trap op naar het lokaal
  • Groep 5 en 6 komen via de poort zelf het plein op, er zal iemand bij het hek staan. Ouders worden verzocht niet de stoep op te komen om de doorgang zoveel mogelijk vrij te houden.

De kinderen uit groep 3, 7 en 8 kunnen tussen 8.30 en 8.40 uur komen.

  • Groep 3 gaat door de hoofdingang naar binnen en meteen links de grote trap op naar hun eigen lokaal.
  • Groep 7 komt via de hoofdingang naar binnen en gaat meteen rechts, langs de kleuterlokalen naar boven.
  • Groep 8 komt via het hek naar binnen en gaan meteen naar hun lokaal.

 

Het halen van de kinderen
De kleuters kunnen tussen 14.20 en 14.30 uur gehaald worden. Niet later, dus houdt u zich daaraan.
De leerkrachten gaan voor de school staan achter een streep. Wilt u niet over de streep komen? Uw kind komt naar u toe. We gaan over de breedte van de school staan, zodat u vanzelf ziet waar welke groep staat. We vragen u om echt tussen 14.20 en 14.30 uur te komen en ook weer meteen weg te gaan, zodra uw kind naar u toe komt. Moet u nog op andere kinderen wachten, dan graag aan de overkant van de straat.
De andere kinderen komen via de verschillende ingangen naar buiten tussen 14.30 en 14.40 uur. Dit geldt ook voor de locatie van Gent.

 


Opvang
Kinderen die opvang hebben op ons IKC gaan op dezelfde dag naar de opvang als dat ze school hebben, ongeacht het contract wat u heeft. Mocht u een contract hebben van één dag opvang, kunt u naar Parvaneh uw voorkeursdag mailen, mits het aansluitend is op de schooldag. Dat voorkomt extra loopverkeer. Dus als uw kind op maandag en donderdag naar school gaat, kan het ook op maandag en donderdag naar de opvang en de andere dagen dus niet. Zelfs niet als er op het contract iets anders staat, of als er nog een babybroertje of zusje op een andere dag naar de opvang gaat. Dit is door het ministerie vastgesteld en daar zullen we ons de komende periode aan houden.
Kinderen van ouders van cruciale beroepen kunnen, indien nodig, ook de extra dagen naar de opvang komen.

 


Gym

Gym gaat gelukkig wel door. De kinderen krijgen in de halve groep gym. Omdat de groep gesplitst is, krijgen de kinderen één keer gym in de week. U krijgt het rooster van ons, we hebben een nieuw aangepast rooster gemaakt.

 


Ziekte kinderen
Mochten we merken dat uw kind zich niet lekker voelt of verkouden wordt, zullen we u bellen. We vragen u dan onmiddellijk uw kind te komen halen. Ook dan mag u de school niet in, maar wordt uw kind naar de deur gebracht.
En uiteraard geldt nog steeds de regel dat als er iemand ziek is in het gezin, iedereen thuis moet blijven.

 

Hygiëne
De kleuterklassen zullen worden aangepast. We gaan heel goed naar het speelgoed kijken en zullen veel wegleggen dat niet goed schoon te maken is. Als een kind ergens mee gespeeld heeft, gaat het in een schoonmaakbak. Het wordt eerst schoongemaakt, voor er weer mee gespeeld kan worden. Heeft een leerling een ongelukje, bellen wij u in zo’n geval op. Normaal zorgden wij dan voor schone kleren, dat doen we nu niet.
Verder worden de wc’s nog vaker schoongemaakt en komen er papieren handdoekjes. De gewone handdoeken die we ook gebruiken worden elk uur vervangen.
We maken de deurklinken, kranen, tafels, fietsjes enz  drie keer per dag schoon. Iedere keer als de kinderen naar buiten zijn geweest of hebben gegymd, moeten ze hun handen wassen.

 

Kinderen thuishouden
Het kan heel spannend aanvoelen om na zoveel weken thuis te zitten ineens je kind naar school te brengen. Daar hebben we alle begrip voor. Toch is gebleken uit onderzoek dat kinderen geen rol spelen bij het overdragen van het virus en de ziekteklachten vrij mild zijn. We nemen op school daarnaast alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.
Mocht u het toch niet aandurven, stuurt u ons dan een mail, dan kunnen we na de meivakantie in gesprek gaan met elkaar om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Hoe staan we als team in?
We staan als team weer te popelen om ‘echt’ les te geven, de kinderen weer te zien, feedback te geven en te krijgen. Tegelijkertijd vinden we het ook spannend. Na zoveel weken afstand houden nu weer met zoveel tegelijk in een gebouw is wel even wennen.
Daarnaast zijn er collega’s met kleine kinderen of zieke ouders. Dat is best ingewikkeld, ook daar hebben we begrip voor.
Na schooltijd zullen we als team ook zo snel mogelijk weer naar huis gaan, om niet onnodig lang in de school te blijven.

 

Communicatie
Alle informatie is na te lezen op de website en we zullen jullie weer via nieuwsbrieven en email op de hoogte houden. Mochten er vragen zijn, kun je ze stellen aan de groepsleerkracht of aan ons als directie.

 

MR
We hebben dit alles goed doorgesproken met de medezeggenschapsraad gisteren. Zij hebben advies gegeven en meegelezen met deze brief. Hieronder nog een woord vanuit de MR.

“Allereerst alle complimenten voor de leraren, de directie en niet te vergeten de ouders. Samen hebben we er de afgelopen periode voor kunnen zorgen dat de kinderen les hebben gekregen en – minstens zo belangrijk- zelfs op momenten het gevoel kunnen geven met elkaar te zijn.
Nadat van de week de richtlijnen vanuit de RIVM en de PO-Raad bekend zijn geworden, heeft de school dit alles in hoog tempo vertaald naar de situatie op de Boomgaard. Alles is in detail afgestemd met de MR en we hebben er vertrouwen in dat de genomen maatregelen passen bij de richtlijnen, bij het schoolbeleid en veiligheid, werkbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs zeker stellen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem uiteraard contact op met school of de MR. Voor nu, heel veel succes de komende periode en laten we er met elkaar voor zorgen dat de Boomgaard, zoals altijd, een fijne plek is om naar school te gaan.”

We wensen jullie allemaal eerst een fijne vakantie en dan hopen we alle kinderen van dichtbij en jullie als ouders op gepaste afstand weer te zien in de week van 11 mei.

Namens het schoolteam,
Julia en Danielle