Wij zijn op de Boomgaard heel blij dat we weer gewoon les mogen geven in de school. Om te zorgen dat we dit ook kunnen blijven doen moeten we ons houden aan strenge maatregelen. Dit alles om besmetting te voorkomen.

Om duidelijkheid te krijgen wanneer kinderen nu wel of niet naar school mogen zijn beslisbomen vastgesteld die wij volgen. Er is er een voor als het gaat om kinderen tot en met 6 jaar en er is een beslisboom die gebruikt wordt bij kinderen van 7 t/m 12 jaar. Beide kunt u hieronder vinden door op de link te klikken.

Beslisboom bij neusverkoudheid 0 t/m 6 jaar

Beslisboom bij neusverkoudheid 7 t/m 12 jaar

Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij dit uiteraard graag.