Algemene Q&A

 

Wat heeft de overheid ons meegedeeld ten aanzien van de opening op 11 mei?

· De scholen mogen vanaf 11 mei 2020 gedeeltelijk weer open. Voorlopig gaan kinderen voor de helft van de tijd naar school.

· Scholen zorgen voor verwerkingsmateriaal/oefenstof op de momenten dat leerlingen niet op school zijn.

· Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

 

Kan iedere leerling naar school?

Ieder kind dat gezond is, kan naar school. Voor iedereen geldt daarbij de algemene maatregelen: o Was de handen vaak; o hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; o schud geen handen.

 

Moet mijn kind thuisblijven als hij/zij ziek is?

Ja, kinderen met gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM blijven thuis en komen dus niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

 

Waar kan ik terecht met vragen over het virus en mijn zorgen?

U kunt hiervoor contact opnemen met het Ouder- en Kindteam via 020 – 555 5961, tijdens werkdagen van 8-17 uur. Medewerkers zullen u doorverbinden met de deskundige die uw vraag kan beantwoorden.

 

Heeft een leerling leerplicht in deze bijzondere tijden?

Ja, we verwachten dat alle leerlingen (mits ze niet ziek zijn) naar school komen om de lessen te volgen. • De school zal net als in de reguliere situatie bij ongeoorloofd verzuim een administratie bijhouden en bij langdurige afwezigheid een melding doen bij de leerplichtambtenaar. • Ook alle 4-jarigen zijn vanaf 11 mei welkom op school.

 

Hebben de ouders toegang tot de school?

Nee, ouders hebben geen toegang tot de school. Wij willen u verzoeken om ook buiten de school de richtlijnen van het RIVM te volgen en anderhalve meter afstand van elkaar te houden en geen groepsvorming te laten ontstaan.

 

Moeten leerlingen en leraren/pedagogisch medewerkers 1,5 meter afstand houden?

Nee, de kinderen op school en in de opvang hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, wél zoveel mogelijk ten opzichte van hun leraren en andere personeelsleden. Het RIVM heeft in zijn advies heel goed rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bijvoorbeeld kleuters in de praktijk lastig zal zijn. Daarbij, een leerling met een bloedende knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat kinderen het virus doorgeven aan een volwassene ook klein.

 

Voor welke kinderen is er vanaf 11 mei noodopvang?

De overheid heeft bepaald dat de noodopvang voor kinderen van ouders die werken in de cruciale beroepen en vitale processen en kwetsbare kinderen ook vanaf 11 mei doorgang vindt, dus ook na schooltijd tijdens de uren van de buitenschoolse opvang (BSO).

 

Wat betekent dit voor de onderwijstijd?

De scholen moeten vanaf 11 mei de kinderen de helft van de tijd onderwijs op school geven. De andere helft van de schooltijd krijgen de kinderen huiswerk mee.

 

Moet de onderwijstijd worden ingehaald?

Nee, de scholen hoeven het verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige situatie.

 

Mijn kind heeft BSO, hoe is dat nu geregeld?

Kinderen die opvang hebben op ons IKC gaan op dezelfde dag naar de opvang als dat ze school hebben, ongeacht het contract (en de specifieke weekdagen) met Parvaneh. Mocht u een contract hebben van meer dan twee dagen, dan kunnen wij de derde, vierde en vijfde dag helaas nog niet aanbieden. Deze maatregel is door het ministerie vastgesteld en daar zullen wij ons de komende periode aan moeten houden. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 juni.

 

Mijn kind gaat ook op woensdag naar school, mag het dan nu ook naar de BSO?

Dat is afhankelijk van het contract. Heeft u een contract van meer dan twee dagen, dan mag het ook op woensdag naar de BSO. Wel worden er dan uren bijgefactureerd, omdat de woensdag een langere dag op de BSO is dan een andere dag. Overleg met Parvaneh voor de mogelijkheden.

 

Vindt de BSO plaats in dezelfde ruimte als altijd, met dezelfde pm-er?

Wij proberen de groepsindelingen en PM-ers van de groepen zo stabiel mogelijk te houden, al zal dat niet altijd haalbaar zijn. Wij worden door de overheid verplicht af te wijken van de (vaste) opvangdagen en moeten hier en daar schuiven met de PM-ers en groepsindeling. Wel hebben wij alle leeftijdsgenootjes bij elkaar ingedeeld. Alle kleuters worden op de begane grond opgevangen, groep 3 en 4 komen op de eerste etage en groep 5 tot en met 8 op de tweede etage.

 

Ik mag het gebouw niet in. Hoe haal ik mijn kind van de BSO?

Het ophalen van de kinderen gaat er anders uitzien, omdat ouders het gebouw niet in mogen. Wij gaan vanaf 17:30 uur twee collega’s bij de hoofdingang (oranje deur) inzetten. U kunt bij deze collega’s, aangeven wie u op komt halen en zij zorgen ervoor dat uw kind(eren) naar de deur gebracht worden. Wanneer u uw kind eerder dan 17:30 uur op wilt halen, verzoeken wij dit van tevoren aan ons door te geven. Dit kan telefonisch of via de mail. Mochten er meerdere ouders bij de voordeur staan te wachten, dan verzoeken wij u de anderhalve meter afstand van elkaar te nemen.