Q&A Boomgaardspecifiek 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Veel antwoorden staan ook al in de nieuwsbrief, maar hier hebben we deze en nog andere vragen op een rijtje gezet voor u. 
U kunt het antwoord op uw vraag opzoeken. Staat uw vraag er niet tussen, stuur dan een mail naar boomgaard.info@askoscholen.nl We zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

 
Wat zijn de schooltijden? 
We geven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8.30 tot 14.30 uur, dus een half uur korter dan u bent gewend van ons. Dit is tijdelijk, totdat we weer allemaal naar school mogen. Op woensdag is het anders, dat leest u hieronder. 

Waarom is dit? 
Omdat de leerkrachten met de kinderen eten, hebben we eigenlijk een soort continurooster.  
De leerkrachten hebben ook meer voorbereidingstijd nodig, omdat ze én fysiek op school les geven én werk moeten verzorgen voor de kinderen thuis. 

Waarom moeten alle kinderen verplicht tussen de middag op school blijven? 
We hebben het verzoek gekregen vanuit het ministerie om het (loop)verkeer zoveel mogelijk te beperken tussen-de-middag. Dat betekent dat we graag alle kinderen de hele dag op school houden tot aan 14.30 uur. De leerkracht eet met de kinderen in het lokaal en brengt ze dan naar buiten waar de pedagogisch medewerkers met ze buitenspelen.  

Hoe ziet een dag op school eruit? 
Het is een bijna-normale dag, met aandacht voor een praatje van de kinderen, het fruitmoment, buitenspelen (met enkel de eigen groepen), rekenen, taal, begrijpend lezen en IPC. Er zijn alleen veel minder kinderen in de klas en in de school aanwezig. We besteden de eerste tijd ook extra aandacht aan hoe het met de kinderen gaat en hoe het thuis is gegaan. 
Eerst gaan we nog wat stof herhalen en daarna nemen we een toets af om te kijken of de leerlingen alles goed hebben begrepen. 

Hoe ziet een thuiswerkdag eruit? 
De leerkracht spreekt het werk door met de kinderen aan het eind van de dag. We geven de kinderen werk mee wat ze goed zelfstandig kunnen doen. Daarnaast ontvangen jullie op woensdag een mail waarin staat wat het werk is dat de kinderen moeten maken. Er wordt dus geen dagmail gestuurd. Ook voor woensdag wordt er werk meegegeven.  

Wat gebeurt er op woensdag op school? 
Op woensdag komen de oudste kleuters (de kleuters die volgend jaar naar groep 3 gaan) de hele ochtend naar school. Daarnaast nodigen we uit elke groep nog een aantal kinderen uit die we in een nog kleinere groep nog eens extra kunnen helpen. U hoort van de leerkracht of uw kind op woensdag naar school mag komen. Als uw kind extra naar school komt, is dit van 8.30 tot 10.00 uur. 

Waarom is de woensdag voor de meeste kinderen een thuisblijfdag? Waarom wisselen jullie die niet af tussen de ma-do en de di-vrij groep? 

Onze collega directeuren binnen de stichting laten de alle kinderen thuis op woensdag. Wij kiezen er bewust voor om dit moment ook gedeeltelijk te reserveren voor kinderen die uit een kwetsbare thuissituatie komen, ouders hebben met een vitaal beroep en voor kinderen die tijdens de sluiting een grote leerachterstand hebben opgelopen. We realiseren ons dat we niet de 50% halen voor alle kinderen, maar wel voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. 

  

Wat doen de leerkrachten na 10.00 uur op woensdag? 

Op woensdag bereiden we ons onderwijs voor, wat bij ons niet het gewone onderwijs is. We geven echt hoog en op goed niveau onderwijs. Wij gaan nu ons onderwijs zodanig inrichten, dat de kinderen op de thuisblijfdag zonder instructie aan het werk kunnen. We willen ook niet achter gaan lopen, omdat we maar twee dagen school zouden hebben, dus gaan we onze eigen lessen ontwerpen die afgeleid zijn van de kerndoelen. Ons doel is om alle stof op een goede pedagogisch en didactisch verantwoorde manier aan te bieden. Dit vergt tijd en inzicht van de leerkracht om deze lessen ‘op maat’ te maken. 

  

Mijn kind is ingedeeld op maandag en donderdag. De eerste weken vervallen er veel maandagen, kan dit niet anders? 

We hebben dit doorgesproken met de MR en hier is goedkeuring op verleend. Mede omdat we de studiedag van 2 juni laten vervallen.  

We verwachten dat we na 1 juni allemaal naar school gaan, mocht dit niet zo zijn, gaan we na 3 juni een andere indeling maken. We realiseren ons ook dat Tweede Pinksterdag op een maandag valt en dat het dan niet eerlijk uitkomt. Dus als we daar rekening mee houden blijft het in balans, als we de maandag en dinsdag omruilen. 

Daarnaast krijgen de kinderen ook nog afstandsonderwijs, dus ze zijn de hele week aan het werk. 

  

We kregen de indeling van school, maar we werken op andere dagen, mogen we ruilen? 
Nee, dit kan helaas niet. Niet voor de opvang en niet voor schooltijden. We hebben rekening gehouden met broertjes en zusjes, maar ook met de hoeveelheid kinderen op de opvang. We kunnen hier helaas niet in gaan schuiven. 

Wat betekenen die verschillende gekleurde vakken bij de indeling van groepen? 
We hebben de groepen eigenlijk in vieren gedeeld. Mochten we langer dicht blijven doen we twee andere gekleurde vakken bij elkaar zodat de kinderen ook nog eens andere kinderen van hun klas zien. Nu zijn rood&blauw en groen&geel bij elkaar. Mochten we na 1 juni dichtblijven gaan we vanaf 3 juni met een andere indeling werken, bijvoorbeeld rood&geel en blauw&groen bij elkaar. U krijgt hier vanzelf bericht over mocht het zover zijn. 

Het brengen van de kinderen 
* Groep 1 en 2: 
tussen 8.20 en 8.30 – een leerkracht staat bij het hek van de steeg en vangt de kinderen op. De andere leerkrachten staan op het plein de kinderen op te wachten. De kinderen mogen even buiten spelen totdat iedereen er is. 
* Groep 3: 
tussen 8.30 en 8.40 – kinderen komen (alleen) door de hoofdingang naar binnen en gaan meteen links de grote trap op naar hun eigen lokaal 
* Groep 4: 
tussen 8.20 en 8.30 – kinderen komen (alleen) door de hoofdingang naar binnen en gaan meteen links de grote trap op naar hun eigen lokaal 
* Groep 5 en 6: 
tussen 8.20 en 8.30 – kinderen komen (alleen) het plein op, zetten eventueel hun fiets weg en gaan meteen naar boven. 
* Groep 7: 
tussen 8.30 en 8.40 – kinderen komen (alleen) door de hoofdingang naar binnen en gaan meteen rechts, langs de kleuterlokalen naar boven naar hun lokaal. 
* Groep 8 
tussen 8.30 en 8.40 – kinderen komen (alleen) via het hek het schoolplein op en gaan meteen naar hun lokaal. 

Opmerkingen: 
- kom op tijd! 
- Houd het moment van afscheid nemen kort en doe dat niet voor de deur of het hek.  
- Ga direct weer weg. 
 

Het halen van de kinderen na schooltijd 
* Groep 1&2: 
tussen 14.20 en 14.30 – de kinderen staan voor de school in een rij achter een streep. De kinderen komen zelf de streep over. 
* Groep 3: 
om 14.30 uur komen zij via het hek naar buiten. 
* Groep 4: 
om 14.30 uur komen zij via de hoofdingang naar buiten. 
* Groep 5: 
om 14.30 uur komen zij via het hek naar buiten, ouders wachten aan de overkant van de straat 
* Groep 6: 
om 14.35 uur komen zij via het hek naar buiten, ouders wachten aan de overkant van de straat. 
* Groep 7: 
om 14.35 uur komen zij via het hek naar buiten. 
*Groep 8: 
om 14.35 uur komen zij via de hoofdingang naar buiten. 
 

Het halen van de kinderen na BSO-tijd 
U kunt uw kind ophalen vanaf 17.30 uur. Vanaf dat tijdstip zitten er twee PM-ers bij de deur. Zij zorgen ervoor dat uw kind naar de deur komt.  
Wilt u – bij uitzondering – eerder uw kind halen, dan graag vantevoren even bellen of mailen met info@parvaneh.nl. We houden de buitendeur zoveel mogelijk dicht. 

Hebben de kinderen ook gym? 
Er mag gegymd worden in de school. We passen de gym wel aan, zodat de leerkracht zo min mogelijk contact met de leerlingen heeft, bijvoorbeeld het trampolinespringen waarbij kinderen opgevangen moeten worden slaan we over.  
De kinderen kleden zich niet om, ze doen alleen hun gymschoenen aan in de klas, we houden hier rekening mee tijdens de gymlessen 

Mijn kind is jarig, mag mijn kind de verjaardag vieren? 
We vieren een feestje in de klas en er wordt hard gezongen, er mag niet getrakteerd worden. 

Welke hygiëne maatregelen worden er genomen? 
Maatregelen (in ieder geval tot 1 juni) 
· Kinderen hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.  
· In de klas zitten kinderen niet in groepjes bij elkaar.  
· Leerkrachten houden onderling 1,5 meter afstand (en zoveel mogelijk ook van kinderen) 
· De groepsgrootte van de klas is gehalveerd en ouders komen niet in school.  
 

 
Handen wassen 
· Bij alle kranen – bij de toiletten en in de lokalen – hebben wij dispensers met vloeibare zeep en papieren handdoekjes om de handen mee te drogen. In sommige gevallen hebben we katoenen handdoeken, deze worden elk uur vervangen.  
· Wij vragen kinderen om verschillende keren per dag hun handen te wassen met zeep.  
· De leerkrachten besteden hier aandacht aan en oefenen met de kinderen. Ook andere hygiënemaatregelen worden bij de herstart met de kinderen uitgebreid besproken.  

Extra schoonmaak en ventilatie 
· Oppervlakken die veel worden gebruikt of aangeraakt, maken we meerdere keren per dag schoon; zoals toiletten, doorspoelknoppen, kranen, deurklinken en trapleuningen.  
· In alle klassen zijn hygiënedoekjes aanwezig. Kinderen maken hiermee zelf aan het begin en eind van de dag hun tafel en stoel schoon.  
· We zorgen voor voldoende ventilatie. We zetten ramen en deuren extra open.  

Materialen, speelgoed en voeding  
· Kinderen zitten zoveel mogelijk op een eigen werkplek (tafel en stoel).  
· Kinderen nemen geen speelgoed mee van huis.  
· Kinderen delen geen eten onderling.  
· Bij de kleuters halen we een aantal, moeilijk schoon te maken speelgoed weg  
· Het speelgoed bij de kleuters wordt extra schoongemaakt. 

Hoe ziet een middag op de opvang eruit? 
Gewoon, net als altijd. We starten met handen wassen. Daarna gaan we bijkletsen en ondertussen eten en drinken we iets. Daarna kunnen de kinderen kiezen wat en waarmee ze gaan spelen. We blijven wel meer op de groepen, binnen op de gang om zo het spelen in de eigen groep te bevorderen. Er wordt ook buiten gespeeld en niet tot nauwelijks in de gymzaal.