In 2019 zijn we met het hele schoolteam een ontwikkelingstraject gestart om een Daltonschool te worden. In juni 2022 is dit traject afgerond en is De Boomgaard officieel gecertificeerd als Daltonschool.

Daltonscholen werken volgens het Dalton Plan van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Dit is geen vaste methode, maar een pedagogische houding: je kunt erop vertrouwen dat leerlingen zich verantwoordelijk gedragen als ze aan interessante taken kunnen werken en zich niet hoeven te vervelen.

De leerkracht helpt de leerlingen hier ook bij, omdat we zien dat de ene leerling meer aan kan dan de andere leerling. Op De Boomgaard willen we de kinderen onder andere verantwoordelijkheid en zelfsturing aan leren (wat kan ik goed, wat wil ik leren). In alle groepen werken we met weektaken. We willen dit versterken en formaliseren en er voor zorgen dat in iedere groep, onafhankelijk van de leerkracht, dezelfde werkwijze wordt gevolgd. We geloven dat een doorgaande lijn in leren en ontwikkelen, belangrijk is voor kinderen; zo weten ze wat de regels en afspraken zijn.

Het voornemen om een Daltonschool te worden kwam niet uit de lucht vallen. Binnen het schoolteam werd al een paar jaar gesproken over de principes van het Daltononderwijs: effectiever les geven, meer eigenaarschap, goed leren samenwerken, goed zelfstandig leren werken en kunnen reflecteren op je werk om te bepalen wat de volgende stap wordt. 

Hoe ziet de Daltonontwikkeling eruit?

Daltonscholen bepalen zelf, op basis van hun praktijkervaringen, hoe dit bij hen gestalte krijgt. Wij geven dit op de Boomgaard ook zelf vorm en ontwikkelen zo onze eigen stijl, passend bij de context van onze school. 

De Boomgaard is een unieke, ambitieuze school met oog voor de leerlingen en dat willen we blijven. 

Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat bij leerlingen past en ze uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan en zich verder te ontwikkelen. Het kritisch en onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het Daltononderwijs voortdurend mee met zijn tijd, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Een belangrijk kenmerk is, zoals genoemd, het werken met dag- en weektaken. Tegenwoordig is het werken met taken nog maar één van de elementen in veelomvattende, ingenieuze vormen van klassenmanagement. De essentie blijft dat leerlingen veel zelfstandig- en samenwerken. Daardoor leren ze – binnen grenzen - keuzes maken en ontwikkelen een actieve leerhouding. Het geeft de leerkracht de ruimte om leerlingen individueel of in groepjes te helpen en naar behoefte instructie te geven. Samenwerken is een van de pijlers onder de Daltongedachte.

Een Daltonschool is een leefgemeenschap van leerlingen, leraren, ouders, schoolleiding en bestuur. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leraren van en met elkaar leren.

Aan het eind van het Daltonscholingstraject hebben we aan een Dalton-accreditatiecommissie bewijzen voorgelegd waarom wij een goede Daltonschool zijn. We werden als het ware gekeurd en hebben het certificaat met vlag en wimpel behaald. Iedere vijf jaar wordt onze school opnieuw getoetst en gekeurd. Dit is goed, het houdt ons ook scherp om de kwaliteit hoog te houden.