Jaarkalender

Mei 2022

26 mei Hele dag

Hemelvaartsweekend, t/m 29 mei

Juni 2022

6 juni Hele dag

Pinksterweekend, t/m 6 juni

18 juni Hele dag

Midzomervakantie, t/m 26 juni

29 juni Hele dag

Rapport mee

Juli 2022

1 juli Hele dag

afsluitende gesprekken op school

4 juli Hele dag

afsluitende gesprekken online

7 juli Hele dag

Musical groep 8

8 juli Hele dag

afscheid en erehaag groep 8

12 juli Hele dag

Wenuurtje nieuwe groep

15 juli Hele dag

Start zomervakantie, t/m 28 augustus