Opvang Parvaneh en basisschool de Boomgaard werken al vanaf 2010 samen. De laatste jaren steeds intensiever en op grotere schaal. Op basis van deze goede samenwerking en onze visie dat we graag een doorlopende lijn willen bieden en een veilige en vertrouwde plek voor kinderen willen zijn, zijn we in 2019 een Integraal KindCentrum geworden.

We bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar en van 7.30 uur ’s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds. De school kent geen continurooster, de schooltijden zijn van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Op woensdag is de school om 12.00 uur uit. Meer weten over overblijven op school? Kijk onder de button 'Tussenschoolse Opvang'.

Bij ons op school kent iedere medewerker iedere leerling. Doordat we een IKC zijn, is er veel overlap en komen kinderen pedagogisch medewerkers tijdens schooltijd en leerkrachten na schooltijd tegen. Bovendien is er veel persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

IKC De Boomgaard zit in twee gebouwen, die letterlijk op steenworp afstand van elkaar staan. In het gebouw van de Van Gentstraat zijn de baby’s, peuters, een voorschool, twee groepen 5 en 6 en de BSO gehuisvest. In het gebouw aan de Gibraltarstraat zitten een voorschool, groep 1 t/m 8 (met uitzondering van groep 5 en 6) en de BSO. Beide gebouwen hebben alle faciliteiten die voor het geven van goed en modern onderwijs noodzakelijk zijn. Naast ruime en schone klaslokalen met digitale schoolborden, hebben we een goed geoutilleerde sportzaal en een BSO-ruimte die tevens dient als theater. Het schoolplein aan de Gibraltarstraat is in 2018 volledig vernieuwd en heeft nu veel speelzones, veel groen, een kippenhok en een Boomgaard. Hier mogen kinderen vies worden!

Heb je je kind ingeschreven als baby, peuter of op de voorschool? Dan ben je automatisch verzekerd van een plaats op onze basisschool. We zijn immers één IKC, waarbij kinderen als vanzelf doorstromen. Dat betekent ook een goede overdracht van van de baby- naar de peutergroep, van opvang naar basisschool en andersom. Wilt u persoonlijk met ons kennismaken? Kom dan langs op de Gibraltarstraat 61 of Van Gentstraat 16A of bel voor een afspraak 020-6822270. Mailen kan ook: boomgaard.info@askoscholen.nl