Onze school beschikt over een modern computernetwerk. Iedere groep maakt hier gebruik van. Bovendien is er tijd ingeruimd voor leerlingen die een individueel programma volgen op de computer. We hebben de afspraak gemaakt dat internetlessen altijd onder toezicht van de leerkracht gemaakt worden. Daarnaast zijn uit voorzorg bepaalde sites niet toegankelijk.

We werken aan mediawijsheid door middel van gesprekjes en in groep 7 en 8 via een project over goed omgaan met social media. Het zit ook verweven in IPC.

De afgelopen jaren hebben we ons georiënteerd op het werken met tablets. Wij hebben er voor gekozen dit niet te doen. We zien de meerwaarde in het schrijven bij onder andere rekenen en taal. Schrijven stimuleert de oog-handcoördinatie, daarnaast is het bewezen dat je iets makkelijker onthoudt als je het met de hand schrijft.

Kinderen gaan hier echter van school met een type-diploma, we zien het als onze plicht om kinderen niet alleen goed te leren schrijven, maar ook goed te leren typen.

In de kleutergroepen zijn enkele Ipads aanwezig met educatieve apps voor kinderen. In de andere groepen werken wij met chromebooks en laptops. Tijdens IPC leren kinderen bronnen opzoeken en met elkaar vergelijken, presentaties maken, teksten typen, werkstukken maken en hun digitale kennis vergroten.

Ook is er binnen de masterklas aandacht voor programmeren, onder andere door het programma Bomberbot.