Onze buitenschoolse opvang, voor kinderen van 4 tot 13 jaar, legt de nadruk op het woord BUITEN school. Ook al zitten wij in een schoolgebouw, wij zijn nadrukkelijk géén verlengstuk van school. Wij bieden een huiskamer, waar kinderen van verschillende leeftijden na schooltijd, op studiedagen en tijdens schoolvakanties kunnen ontspannen en spelen.

Samen

Samen spelen, samen delen en respectvol met elkaar omgaan volgens de regels van onze BSO. Kinderen kunnen zich hier ontplooien in een prettige sfeer, met veel tijd en aandacht voor ieder kind. We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, o.a. met een geweldig leuk aanbod van verschillende activiteiten. Zo leuk, dat sommige kinderen het jammer vinden dat ze niet naar de BSO mogen.

Knus & uitdagend

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen bij deze stimulerende aanpak. De gezellige inrichting van de groepsruimten sluit daar goed bij aan. Knus én uitdagend. We houden natuurlijk rekening met het verschil in leeftijd van de kinderen. Een kleuter heeft immers andere wensen dan een pre-puber. Daarom hebben de jongste en oudste kinderen in principe hun eigen groep met hun eigen pedagogisch medewerker.

Onze huisregels

Hoe gaan we met elkaar om binnen de BSO? Daar hebben we onze huisregels voor opgesteld. Ze hangen goed zichtbaar in al onze ruimtes en geven goed weer wat we belangrijk vinden, waar we waarde aan hechten:

  • wij gaan verdraagzaam om met verschillen tussen mensen
  • wij vinden iedereen evenveel waard en behandelen iedereen gelijk
  • wij doen niet aan pesten, uitlachen, vooroordelen of discriminatie
  • wij hebben respect voor elkaar en voor ieders manier van leven en denken
  • wij horen er allemaal bij
  • wij houden rekening met elkaar
  • wij zorgen goed voor alle spullen
  • we mogen binnen niet rennen
  • we spelen alleen buiten met de bal

Prijzen BSO

De BSO biedt opvang gedurende 50 weken per jaar, waarvan 40 schoolweken en 10 vakantieweken (zomersluiting 2 weken).

Uurtarief 2021: € 8,40

BSO prijzen

BSO woensdag

 

BSO prijzen incl

BSO woensdag incl

Inschrijven BSO

Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Op het inschrijfformulier vult u de (vermoedelijke) startdatum in en de dagen dat u opvang nodig heeft. Als u hier klikt kunt u direct het inschrijfformulier invullen.

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@parvaneh.nl