De voorschool bestaat uit 1 groep van 16 kinderen. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen gebruikmaken van de voorschool. De voorschool is alleen open in de schoolweken en is vier dagen per week open van 8:30 tot 12:30, op woensdag en studiedagen zijn wij gesloten.

Er wordt gewerkt met een speels, taal- en ontwikkelingsgericht programma: “Uk & Puk”. In dit programma wordt de ontwikkeling van de peuter en kleuter gestimuleerd en wordt met name veel aandacht gegeven aan de taalontwikkeling. De kinderen doen spelletjes, ze zingen, knutselen en luisteren naar verhalen, tegelijkertijd leren ze al spelend veel dingen die ze nodig hebben om straks goed te leren lezen, schrijven en rekenen, maar ze leren bijvoorbeeld ook samenwerken en omgaan met regels. Het is belangrijk om hier al op jonge leeftijd mee te beginnen.