Wanneer u uw kind graag op IKC De Boomgaard wilt inschrijven, dient u zich eerst aan te melden via het aanmeldformulier op deze site. Let op: aanmelden betekent niet dat uw kind al is ingeschreven. Uw kind is pas ingeschreven als het een plek heeft toegewezen gekregen. Na aanmelding verloopt de procedure zoals hieronder beschreven.

Aanbiedingsbrief en aanmeldformulier gemeente Amsterdam

Na een bezoek aan de informatiebijeenkomst wordt uw aanmelding actief in behandeling genomen. Is er plaats voor uw kind, dan krijgt u een aanbiedingsbrief met contract (bij 0-3 jarigen en 3 jarigen) en/of u levert uw aanmeldformulier (ontvangen via de gemeente Amsterdam) in bij de administratie van De Boomgaard. 

Beleid en werkwijze aanmelden en inschrijven in Amsterdam

Lees het beleid en de werkwijze voor de specifieke plaatsing en inschrijving van uw kind op 4 jarige leeftijd op deze pagina.

Aanmeldformulier gemeente Amsterdam – het BBO formulier – voor 4 jarigen

Alle ouders ontvangen een aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam op hun huisadres.

Contract of inschrijfformulier

Hebben wij uw getekende contract (0-3 jarigen en 3 jarigen) of inschrijfformulier (4 jarigen) ontvangen, dan wordt uw kind definitief geplaatst. U krijgt ongeveer vier weken voor de startdatum van uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek.

Doorstroom binnen het IKC

Heeft uw kind een plaats op de baby-of peuteropvang of op de voorschool, bent u verzekerd van een plaatsje op de basisschool. Wel volgt er tot op heden nog een apart inschrijfformulier bij de basisschool, omdat daar toch een ander formulier voor nodig is.

Wachtlijst

Op specifieke dagen is er een wachtlijst voor kinderen jonger dan 4 jaar. Voor kinderen van 0-4 jaar kunt u in geval van een wachtlijst op de door u gewenste dagen, overwegen om op andere dagen te starten.

Voor de reguliere instroom van 4 jarigen volgen wij het gemeentelijk beleid en kunt u zich aanmelden via het BBO formulier. Tot op heden hebben wij bij de plaatsingsrondes (nog) niet hoeven loten en hebben wij alle kinderen die zich (voor de gestelde termijn) hebben aangemeld middels het BBO formulier kunnen plaatsen in ons basisonderwijs.

Voor zij-instromende kinderen (ouder dan 4 jaar) die naar De Boomgaard willen komen, doen wij ons uiterste best ze te plaatsen.

Bij iedere leerling die in aanmerking komt voor een plaats, onderzoeken wij of de overstap naar de Boomgaard kansrijk/ in het belang van het kind is. Informeer gerust naar de mogelijkheden.