Onze vijf kernwaarden staan centraal in de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan.

  1. Eigenheid. Alles wat we doen, doen we in het belang van het kind. Ieder kind mag hier zijn wie hij is en hoort erbij. Jezelf kunnen zijn vinden we belangrijk. Ook als kindcentrum kiezen we onze eigen weg. Het pedagogisch werkveld is constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. We maken zorgvuldige keuzes in alle vernieuwingen die op ons afkomen. We waaien niet met alle winden mee.
  2. Betrouwbaar en open. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn duidelijk, transparant en eerlijk. Daarnaast betekent open voor ons ook dat we gericht zijn op de omgeving en ons realiseren dat ons kindcentrum in relatie staat met de wijk en de stad.
  3. Verantwoordelijk. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, wereldwijze jongeren die weten wat ze kunnen en willen. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen.
  4. Verbindend. Door kinderen te zien en werkelijk contact te maken komen kinderen tot bloei. Om ze zo goed mogelijk te leren kennen zijn contacten met ouders vanaf het eerste begin belangrijk. Samen met u zorgen we voor de optimale ontwikkeling van uw kind.
  5. Gericht op ontwikkeling en groei. Op ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich, maar ook onze medewerkers blijven in ontwikkeling. Wij hebben de visie dat leren een continu proces is. Dit geldt voor groot en klein. We staan open voor feedback en blijven reflecteren op ons eigen handelen.