De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige commissie op de Boomgaard. In de MR denkt een aantal ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. De MR heeft t.a.v. het schoolbeleid instemmings-, advies- en initiatiefrechten.

MR-leden

Ouders

Koen Bremer
Fee Romein
Irene Timmer

Leerkrachten

Jeroen van Driel
Briënne Bojoh
(vacature, januari 2024)

Contact

Heb je een vraag voor de MR? Stuur een mail naar: boomgaard.mr@askoscholen.nl