De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Leden

Ouders

Koen Bremer
Paul van Velden
Fee Romein

Leerkrachten

Petri van Vuuren
Jeroen van Driel
Briënne Bojoh

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: boomgaard.mr@askoscholen.nl