De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige commissie op de Boomgaard. In de MR denkt een aantal ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. De MR heeft t.a.v. het schoolbeleid instemmings-, advies- en initiatiefrechten.

Het verslag van de laatste MR-vergadering vind je hier

MR-leden

Ouders

Koen Bremer
Fee Romein
Irene Timmer

Leerkrachten

Jeroen van Driel
Briƫnne Bojoh
Evert Jan Korving

Contact

Heb je een vraag voor de MR? Stuur een mail naar: boomgaard.mr@askoscholen.nl