De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

Leden

Ouders

Toon Stilma (voorzitter)
Chiel van der Veen
Paul van Velden

Leerkrachten

Piet van Delft (secretaris)
Petri van Vuuren

Contact

De MR kan bereikt worden via e-mail: boomgaard.mr@askoscholen.nl.

Notulen

Notulen 4 feb 2021