Ouders zijn belangrijk voor onze school! Onze methode IPC wordt nog leuker door de inzet van ouders. Je komt bijvoorbeeld iets vertellen over je beroep of je passie. Of je gaat mee met een van de excursies. Aan de start van het schooljaar is er per groep een informatieavond waar veel wordt verteld over wat je dat jaar kan verwachten en waar we je hulp bij kunnen gebruiken!

Wij zijn van mening dat jij zelf je kind het beste kent. Daarom beginnen we ieder schooljaar met een kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en je vertelt wat je kind nodig heeft. Ook kun je aangeven wat je kind stimuleert of juist belemmert. Vervolgens zijn er door het jaar heen spreekuur-weken. Daarnaast is het belangrijk dat je je kind ondersteunt bij het huiswerk, zoals bijvoorbeeld bij lezen en het leren van de tafels. Zo werken ouders samen met de leerkracht, waardoor het kind zich goed kan ontwikkelen.

Een school kan niet bestaan zonder ouderhulp! Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de ouderraad, maar ook klassenouders en diverse hulpouders zoals de welbekende luizenmoeder!

Iedere maand ontvang je van ons een nieuwsbrief met algemeen nieuws. Via Parro, een klassenapp, ontvang je ook nieuws dat speciaal over de groep gaat waarin je kind zit.

De ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) heeft als voornaamste functie het ondersteunen van het IKC bij het organiseren van de jaarlijks terugkerende feestelijke activiteiten op De Boomgaard. Zo is de OR betrokken bij de voorbereiding en/of uitvoering van bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Boomgaardfestival aan het begin van het schooljaar en de BoomBBQ aan het eind. Ook is onze OR actief bij het organiseren van de avondvierdaagse.

De OR kan daarnaast, mede afhankelijk van budget en mankracht, ook zelf activiteiten initiëren. De OR is hiermee medeverantwoordelijk voor een goede besteding van de vrijwillige ouderbijdrage (zie hieronder).

De OR onderhoudt nauw contact met alle klassenouders en streeft naar een ruime ouderparticipatie.  Door tevens goed contact met directie en MR, hoopt de OR zo goed mogelijk de extracurriculaire belangen van de kinderen van IKC De Boomgaard en hun ouders te behartigen.

De OR bestaat uit een groep van enthousiaste ouders -minimaal vijf, maar het liefst meer- met idealiter een goede vertegenwoordiging van de onder- en bovenbouw. Vanuit het lerarenteam is er altijd een leerkracht nauw betrokken. Op dit moment is dit Sandra Windt, leerkracht in groep 6B. Zij heeft vele jaren ervaring in het organiseren van de jaarlijkse festiviteiten.

De OR is overigens niet betrokken bij de organisatie van de schoolreisjes, de eind- en kerstmusical en de klassenexcursies. Dit organiseren de leerkrachten en directie zelf.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs op IKC de Boomgaard wordt zoals op alle andere scholen geheel gefinancierd door de overheid. Echter, alle extra activiteiten, zoals feesten, schoolreisjes, excursies en musicals, behoren niet tot de officiële taken van de school en moeten daarom op een andere wijze bekostigd worden. Om deze activiteiten toch mogelijk te maken, wordt er door de school jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Er zijn geen overige schoolkosten.

De directie van het IKC stelt elk jaar, in samenspraak met OR en MR, de hoogte vast van de vrijwillige ouderbijdrage. Samen proberen wij de ouderbijdrage zo betaalbaar mogelijk te houden. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de begroting van de vrijwillige ouderbijdrage.

Dit schooljaar (2023-2024) is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 57,50 per kind. Voor ouders met een stadspas is er een mogelijkheid om deze bijdrage met de stadspas te betalen.

Ouders  die juist wat meer kunnen missen, kunnen een extra donatie doen. Met een extra donatie kan de OR soms net even iets meer doen voor de kinderen op het IKC. Zo adopteerden we vorig schooljaar onze eigen Boomgaard-kerstbomen voor in de hal en kwamen we ondanks de hoge inflatie toch uit met de sintcadeautjes, dankzij deze extra bijdrage van ouders.

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Echter: de vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen.

Wat wordt er betaald vanuit de ouderbijdrage?

De OR stelt elk jaar een begroting op en heeft als streven om de ouderbijdrage zo duurzaam mogelijk te besteden. Vanaf 2024 vind je op deze pagina een financieel jaaroverzicht met alle inkomsten en uitgaven van de OR.

Hieronder een algemeen overzicht van de kostenposten.

  • Boomgaardfestival – kosten ingehuurde activiteiten
  • Sinterklaasfeest– schoencadeaus (groep 1-6), zakcadeaus (groep 1-4), strooigoed, bezoek Sinterklaas en Pieten (kostuums, schmink, bedankjes voor de vrijwillige inzet)
  • Kerstviering –kerstmusical (huur zaal), kerstversiering voor de school, aankleding kerstdiner kinderen en aankleding kerstborrel ouders. Indien voldoende budget: drinken voor de kerstborrel voor de ouders.
  • Schoolreisjes – alle bijbehorende kosten
  • Excursies- bijvoorbeeld entreekosten musea, tickets voorstellingen, kosten workshops op locatie
  • Koningsspelen – fruit
  • Koffieochtenden voor ouders
  • Afscheid en bijdrage kamp groep 8

De avondvierdaagse is een activiteit waarbij de OR weliswaar nauw betrokken is, maar staat los van de ouderbijdrage. Dit omdat niet alle kinderen en ouders meelopen.

De BoomBBQ is een activiteiten die door school en de OR worden aangekondigd, maar door de ouders zelf wordt georganiseerd en bekostigd.

Contact

De ouderraad is altijd bereid om je persoonlijk te woord te staan en hoort graag leuke ideeën voor nieuwe activiteiten of tips om de festiviteiten voor onze kinderen nog beter te organiseren! Ook zijn we altijd op zoek naar extra leden en naar alle hulp of donaties in materiële en immateriële zin.

Heb je vragen aan of over de OR, of heb je interesse om lid te worden of te helpen: mail ons!

We zijn bereikbaar via boomgaard.or@askoscholen.nl.

Ook kun je ons natuurlijk altijd even aanschieten in of rondom school.

Afbeelding4

Tineke Tameling,
moeder van Eke (5B) en Lene (3A)

loubna

Loubna el Bakhti,
moeder van Yasmine (1/2E)

esther

Esther Tetteroo,
moeder van Simon (4B)

 sylvia

Sylvia Duim,
moeder van Jesse (3B)

jurre

Gertjan van der Schaft,
vader van Jurre (5A)

nilgun

Nilgün Soganci-Sarier,
moeder van Zehra (4B) en Karan (1/2C)

kobus moeder

Liesbeth Duin, 
moeder van Kobus (6b) en Amber (1/2b)

vader emily

Arnold Verschoor
Vader van Emily (3B)


Pak je kans - hulp bij schoolkosten

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat je werkt, maar weinig verdient. Of omdat je een uitkering hebt. Je kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor je kinderen.

De inkomensnormen zijn verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor regelingen aanvragen voor hun kinderen tot 18 jaar. Misschien jij ook.

Stadspas

Met de Stadspas krijg je veel korting. Bijvoorbeeld bij het zwembad, de bibliotheek of de bioscoop. Voor kinderen tot en met 14 jaar zijn er extra acties tijdens de schoolvakanties. En in de Kidsgids staan cursussen die kinderen voor weinig geld kunnen doen zoals streetdance, muziekles of knutselen. Soms heb je de Stadspas nodig om andere regelingen te krijgen.

Kindtegoed

Met Kindtegoed kun je spullen kopen die je kind nodig heeft. Voorbeeld zijn schoolspullen, kleding of speelgoed. Je kunt de spullen kopen bij verschillende winkels. Je doet dit met de Stadspas van je kind. Kindtegoed is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Hoeveel geld je kind krijgt, hangt af van de leeftijd van je kind.

Gratis laptop of tablet basisschool

Je kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Je kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

Gratis laptop of tablet middelbare school

Voor je kind op de middelbare school kun je een gratis laptop of tablet aanvragen. Je kind doet eerst een computerles van 2,5 uur. Daarna mag je kind kiezen tussen een laptop of tablet.

Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas

Ook op onze school kun je de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school. Je gaat met de Stadspas van je kind naar onze administratie op de begane grond (Michelle).

De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.

Klachtenregeling

Als ouder (of leerling) kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als je er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar je mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactperso(o)en op school. Deze interne contactpersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon je begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal je ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.  

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, vind je hier.

De contactpersoon op De Boomgaard is: Manouk Fijma (m.fijma@askoscholen.nl)