Ouders zijn erg belangrijk voor onze school! Onze methode IPC wordt nog leuker door de inzet van ouders. U komt bijvoorbeeld iets vertellen over uw beroep of uw passie. Of u gaat mee met een van de excursies. Aan de start van het schooljaar is er per groep een informatieavond waarop onder andere veel wordt verteld over wat u dat jaar kunt verwachten en waar we uw hulp bij kunnen gebruiken! Wij zijn van mening dat u uw kind het beste kent. Daarom beginnen we ieder schooljaar met een kennismakingsgesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en u vertelt wat uw kind nodig heeft. Ook kunt u aangeven wat uw kind stimuleert of juist belemmert. Vervolgens zijn er door het jaar heen spreekuurweken waarin we u spreken. Daarnaast is het van belang dat ouders hun kind ondersteunen bij het huiswerk, zoals bijvoorbeeld bij lezen en het leren van de tafels. Zo werken ouders samen met de leerkracht, waardoor het kind zich goed kan ontwikkelen.

Een school kan niet bestaan zonder ouderhulp! Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, maar ook klassenouders en diverse hulpouders zoals de welbekende luizenmoeder!

U ontvangt van ons aan het begin van het schooljaar een kalender, met alle belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Iedere maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met algemeen nieuws. Via Parro, een klassenapp, ontvangt u nieuws dat speciaal over de groep gaat waar uw kind in zit.

Om alle leuke extra dingen te kunnen bekostigen naast het gewone lesgeven, vragen we van u als ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de MR. Van dit geld gaan we op schoolreisje, maar ook leuke dingen bij Sint, Kerst, Pasen, Koningsdag, Zomerfeest, schoolkamp worden hiervan bekostigd.