Kinderen komen tot bloei als ze hun talenten kunnen ontdekken èn inzetten. Daar geloven wij in. In ons kindcentrum geven we kinderen alle ruimte om een goede start te maken en zich te ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen. Wij zien ieder kind zoals het is en maken ons onderwijs betekenisvol. Zo zorgen we dat iedereen – kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers én ouders – met plezier naar het IKC komt.
Dat zien we terug in de leerprestaties en de betrokkenheid.

We willen dat de kinderen ons IKC verlaten met de bagage die nodig is om stappen te kunnen zetten in hun verder schoolloopbaan en leven. Met een breed palet aan kennis en vaardigheden. Dat is ons belangrijkste doel. We willen bovendien kinderen afleveren die stevig in hun schoenen staan en met open vizier de wereld in kijken.

We dragen bij aan een brede ontwikkeling en opvoeding van kinderen. We ontwikkelen hun zelfbewustzijn. We leren ze om keuzes te maken, om ergens voor te gaan staan en om gezond kritisch te zijn. Dat vraagt om zelfkennis, maar ook om een goede relatie met anderen. We leren ze om iedereen, hoe verschillend we ook zijn, te benaderen vanuit gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Dit vanuit de overtuiging dat verschillen waardevol zijn en kleur geven aan een gemeenschap. Iedereen mag er zijn, op zijn of haar eigen manier.
Dat leven wij voor.

Leren is meer dan alleen het oefenen van lezen en taal. We dragen bij aan het leren leren én aan het ontplooien van talenten. Als IKC besteden we daarom aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden.
Weten wat je kunt en een zekere mate van zelfstandigheid hebben, is belangrijk om stappen te kunnen zetten in je verdere carrière en leven.

Dat alles met een wereldblik, want je bent tenslotte Amsterdammer.